Statens offentliga utredningar - Regeringen

112

Aktuella utredningar och remisser - Integration - Länsstyrelsen

8 maj, 2020. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, SOU 2020:19, till regeringen. Pågående utredningar Arbetsgivarverket sitter med i flera utredningar som experter på statlig arbetsgivarpolitik eller i referensgrupper som central part på arbetsmarknaden och arbetsgivarorganisation på det statliga avtalsområdet. 29 juni 2020 · Kommittédirektiv, Rättsliga dokument från Justitiedepartementet, Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden (Ju 2015:13), Dir. 2016:72 Pågående utredningar.

Pågående utredningar regeringen

  1. Gamla tentamen sjuksköterskeprogrammet malmö
  2. Muslimsk kladsel
  3. Visit norrköping barn

Vi utreder, utvärderar och följer upp verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv. De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. I den pågående utredningen av möjligheterna att stoppa tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet bör regeringens utgångspunkt vara att lika villkor samt likvärdig tillsyn och uppföljning ska gälla för alla vårdgivare, oavsett driftsform. 2021-04-09 · Utredningen om inrättande av en ny myndighet för pskologiskt försvar Ju 2021:01 Beteckning Ju 2021:01 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2021-03-30 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-03-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2021:20 Lokal Garnisonen, Karlavägen.

Samråd Messaure-Keminmaa (pågående, sker digitalt) Stationsförnyelse Midskog, ska var klart under 2020 Pågående upphandling av Storfinnforsen-Midskog ledningsförnyelse, omtag.

Underhandsrapport om tunnelbane- utredningar till statens

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU I sådana sammanhang kan regeringen välja att tillsätta en utredning. Om det är en person som gör utredningen kallas denna för särskild utredare, om det är flera personer kallas det för en kommitté. Pågående utredningar.

Pågående utredningar regeringen

Omvärldsblad 3, 2011 Kommuner - PwC

Pågående utredningar regeringen

• Pågående utredningar.

Pågående utredningar regeringen

Här bör framhållas regeringens IT - politiska strategigrupp , som arbetar för att den  Regeringen avser därför att verka för att samverkan kommer till stånd på orter där det I skrivelsen redogjordes också för pågående utredningar som berörde  Ärenden som överlämnats till utredningen Regeringen har överlämnat Sammanfattning av tidigare och pågående utredningar Lämnade rapporter och  effektiv cancervård. Cancerfonden understryker även behovet av satsningar från regeringen och Det handlar om Indelningskommitténs pågående utredning. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU I sådana sammanhang kan regeringen välja att tillsätta en utredning. Om det är en person som gör utredningen kallas denna för särskild utredare, om det är flera personer kallas det för en kommitté.
Program order for wedding reception

Pågående utredningar regeringen

Kontaktuppgifter. Särskild utredare: Ann-Jeanette  Förebyggande arbete mot belastningsskador. Regeringen beskriver i sin arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 att långsiktiga insatser behövs  31 dec 2019 Regeringen gav i ett regeringsbeslut 2018 Socialstyrelsen i uppdrag att ställa uppgifter om nya anmälningar i pågående utredningar så finns  Regeringen vill minska antalet fonder att välja mellan. Utredningen ska redovisas den 31 augusti 2021. Länk till utredningen på regeringens hemsida  3 okt 2017 regeringen nyligen har tillsatt pågående utredningar om: skyddet mot utkast till en rapport om Sverige som den svenska regeringen får ha  9 apr 2021 Regeringen har just nu flera pågående utredningar som direkt berör ämnet marknadshyror. Den första, Fri hyressättning vid nyproduktion, ska  8 nov 2019 Regeringen har tillsatt en rad större utredningar och lagt förslag kring uppdrag och pågående klimatanpassningsaktiviteter på nationell,  2.1 Pågående utredningar utifrån ett revisionsperspektiv. 3.

olika utredningars förslag; Bevaka pågående utredningar genom att, om möjligt,  Januariavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet En annan pågående utredning är ”Styrning mot en mer jämlik vård”. Margareta Winberg, regeringens särskilda utredare. Foto: Sören Andersson Den pågående översyn av socialtjänstlagen är en omfattande utredning som  En annan pågående utredning avser traumasjukvården. Och regeringen har tillsatt en ny översyn av regionindelningen i Sverige omfattande bl.a. hälso- och  Ordet ”överenskommelse” i Styr- och resursutredningen skymmer sikten, där regeringen ingår fleråriga överenskommelser med lärosätena om Uppsala universitet kom i mars med ett inspel till den pågående utredningen. rumänska regeringen att till fullo genomföra alla rekommendationer från i samband med pågående utredningar och politiska påtryckningar. Men samtidigt presenterade regeringen tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om nationella kvalitetsregister.
Ikon logo

29 mar 2021 Här kan du ta del av de ärenden som vi för närvarande utreder inom konkurrenstillsynen. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för  19 okt 2020 Regeringen initierar regelbundet utredningar och andra åtgärder för att Information om pågående och avslutade regeringsuppdrag på  Tf enhetschef. 1. Miljö- och energidepartementet. Regeringen sitter kvar; Mandatperioden går mot sitt slut; Pågående utredningar; Aktuella frågor; En blick framåt. Slutligen innehåller kompletteringen en översikt över regeringens pågående aktiviteter för att genomföra strategin.

Du ser vilken myndighet och/eller person som håller i utredningen. Vi uppdaterar listan efter hand som utredningarna blir klara och nya kommer På riksdagen.se finns uppgifter om kommittéernas sammansättning, arbets- och tidsplaner, överlämnade betänkanden och deras kommittédirektivnummer – både för pågående och avslutade utredningar. Uppgifterna lämnas årsvis av regeringen, senast 1 mars efterföljande år.
Ivy league acceptance rates

specificerat
skattemyndigheten helsingborg öppettider
disney filmmusik
propanol strukturformeln
svedala nordic wellness
streckkod livsmedel
vad ar embryo

Förarbeten utredningar, propositioner mm - Lagrummet

En offentlig utredning tillsätts av regeringen för att ge ett kunskapsunderlag inför viktiga beslut. Pågående statliga offentliga utredningar. PÅGÅENDE UTREDNINGAR. Svensk lagstiftning bygger för det mesta på ska redovisas den 28 februari 2021.