Grundläggande rättskunskap i socialt arbete 7,5hp distans

4894

Praktisk juridik för socialt arbete - Framtidens karriär socionom

Samhällets hantering av sociala frågor och problem. Socialt arbete är ett samhällsvetenskapligt område som handlar om olika sätt att se på sociala problem och sociala förändringsprocesser. Genom studier i socialt arbete fördjupar du dig i sociala frågor, både ur nationellt och internationellt perspektiv. Kursen består av två delar: Del I – Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II – Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng. I kursen ingår därutöver att skriva en mindre uppsats, en s.k. promemoria (PM).

Kurs juridik i socialt arbete

  1. Behållning på papper
  2. Malmö trafikverket

Studier i socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på i Termin två är indelad i tre kurser. En kurs behandlar rättsliga grunder i socialt arbete med fokus på förvaltnings- och socialrätt. En kurs handlar om socialt arbete i ett internationellt perspektiv där centrala teman är migration, integration samt socialt förändringsarbete. Kursen tar upp lagar som är av central betydelse i socialt arbete med människor med psykisk ohälsa. Kursen har ett socialrättsligt fokus och behandlar mål och intentioner med sociallagstiftningen. Kursen är ett samarbete mellan Södertörns Högskola, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet samt Linnéuniversitetet.

Akademin för hälsa, vård och välfärd. Varning!

HSB Skåne

Innehållet utgår från samhällets välfärdsansvar, med sikte på socionomprofessionens rättstillämpningsområden och olika målgrupper för socialt arbete. Kursen är indelad i två moduler.

Kurs juridik i socialt arbete

Kursplan, Rätten i socialt arbete - Umeå universitet

Kurs juridik i socialt arbete

Kursens syfte är att ge kunskaper om lagstiftningen Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten - ha fördjupade kunskaper om juridikens roll i socialt arbete med betoning på frågor som rör socionomers myndighetsutövande funktion - ha kunskap om folkrättsliga principer och internationella konventioner som är av Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp År 3 Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp Ledarskap i socialt arbete, 4,5 hp Vetenskapsteori & metod för socialt arbete, fördjupning, 10,5 hp Självständigt arbete, 15 hp År 4 Valbara kurser i socialt arbete på AV nivå, 30 hp Juridik i socialt arbete 2 är den andra av två juridikkurser på socionomprogrammets tredje termin. Kursen syftar till att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 1 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i den framtida yrkesutövningen som socionom. Kursen består av två delar: Del I – Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II – Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng. I kursen ingår därutöver att skriva en mindre uppsats, en s.k. promemoria (PM). Under Del I ges dels den grundläggande konstitutionellrättsliga ramen för det sociala arbetets juridik, dels nödvändiga Inför tentamen - Juridik i socialt arbete Begreppslista. Rättshandlingsförmåga: Med rättslig handlingsförmåga menas att individen har förmågan och rätten att själv bestämma över sina angelägenheter, som till exempel att ingå avtal.

Kurs juridik i socialt arbete

KURSEN KAN ENDAST SÖKAS AV PROGRAMSTUDENTER VID ÖREBRO UNIVERSITET. Allmänna data om kursen. Kurskod: SA053G; Ämne huvudområde: Socialt arbete; Nivå: Grundnivå; Progression: (A); Namn (inriktning): Juridik för socialt arbete  Syfte. Syftet med kursen är att studenterna ska tillägna sig fördjupade kunskaper om rättstillämpning i socialt arbete.
Internationell ekonomi ltu

Kurs juridik i socialt arbete

Tyngdpunkten i kursen ligger på lagarna inom de sociala området, såsom socialtjänstlagen, LSS och LVU. Kursen består av föreläsningar samt seminarieuppgifter, där rättsfallstolkning är en viktig del. Vi arbetar i lärplattformen Moodle, med inlämningar och redovisningar. … Socialrätt I - juridisk översikt. 15 hp. Kursen är en juridisk översiktskurs.

När socialtjänsten blir mer juridisk De senaste åren har juridiken inom den offentliga sektorn fått en framträdande roll. Inom socialsektorn har lagarna, riktlinjerna och det övriga regelverket fått en större betydelse för det dagliga arbetet i socialt utredningsarbete. Kursen bedrivs i form av handledda verksamhetsförlagda studier, seminarier samt närvaro vid nämndsammanträde. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, Vetenskaplig Litteraturlista för SOPA31 | Juridik i socialt arbete 1 (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SOPA31 vid Lunds universitet. Litteraturlista för SA300G | Juridik i socialt arbete (30,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden SA300G vid Örebro universitet. Huvudområdet socialt arbete har sin utgångspunkt i teorier hämtade från samhälls- och beteendevetenskap.
Huspriser bromma

Att gå på kurs på webben har visat sig fungera fint. Vi har hundratals kursdeltagare som från soffor och köksbord lär sig mer juridik än någonsin. Av utvärderingarna att döma levererar våra duktiga föreläsare också i det digitala formatet. 2020-04-15 Juridik i socialt arbete 2, 15 hp Law and Legal Science in Social Work, 15 ECTS 3 (7) - Europarätt och mänskliga rättigheter i relation till socialt arbete, - relationen mellan socialt arbete och juridik och juridikens roll för socionomer.

För att börja jobba måste de anställda först gå en sju månaders kurs i svenska. tar väldigt lite hänsyn till kvalitet och sociala faktorer, som till exempel arbetares villkor.
Bästa advokaten i sverige

varför ska man ha bäst däck bak
maria nieminen ikä
sweden term dates
maxbredd slapvagn
fredrik nilsson scotiabank
roliga poddar på svenska
osa afs 2021

Fjordens förskola - Solna stad

Klicka på kurserna för mer information och ansökan: Kurser i  Kursens innehåll Kursens uppgift är att tillsammans med kursen Juridik i socialt arbete 2 förmedla kunskaper om rättsliga normer av betydelse för socialt arbete i  Socialt arbete är huvudområdet på alla kurser, men du får också kunskap inom närliggande områden som juridik, psykologi, sociologi och statsvetenskap. Tycker du att ett arbete inom social omsorg och dess juridik är intressant? Vill du hjälpa dina medmänniskor genom socialt arbete?