Språngbräda för ny plan- och bygglag - Regjeringen.no

6750

Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen – vi är certifierade

På den här sidan kan du ta del av nyheter och ändringar i plan- och bygglagen (PBL). Nya regler och krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon. 10 mars  Plan- och bygglag (2010:900). 5 kapitlet: Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser, 2-5 § Planbesked. 13 kapitlet: Överklagande, Överklagande av  § - Meddelande om godkännandet av en plan — Flera kommuner kan utarbeta en gemensam generalplan.

Plan- och bygglag

  1. Brabyggare.se stockholm
  2. Kommuner skatteprocent
  3. El utero de marita

Plan- och bygglag (2008:102) för landskapet Åland. 1 kap. Allmänna bestämmelser. 1 §.

I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden förklara att en sådan avvikelse från en stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan eller tomtindelning som avses i 17 kap. 18 a § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i den nya lagen.

Plan- och bygglagen Riksantikvarieämbetet

Detaljplan Med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL) kan värdefull bebyggelse vara skyddad genom Q- eller q- märkning i kommunens detaljplan. I planen anges  om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Utfärdad den 16 april 2020. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap.

Plan- och bygglag

plan- och bygglagen - Uppslagsverk - NE.se

Plan- och bygglag

Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Plan- och bygglag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den XX oktober 2012. Tillsyn inom plan- och bygglagens (2010:900), PBL, tillämpningsområde 1–18 och 24–26 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och bygglagen och i. 2010-11-10. Sida 5.
Ingen aptit trott illamaende

Plan- och bygglag

Meny. Plan&Bygglaget; BILDGALLERI aktuella projekt; VÅRA HUS; Rulla ned till innehållet. Plan&Bygglaget. Vi har ditt drömboende på Västkusten Aktuella objekt: Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för över 20 år sedan och under denna tid har samhället förändrats. Förändringarna i samhället har lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning för byggande. PLAN- OCH BYGGLAG (2010:900) Plan- och bygglagen.

SFS 2010:1948 SFS nr: Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket. Lag (1990:1365). Plan- och bygglag (2010:900). (PBL). Departement: Finansdepartementet SPN BB; Utfärdad: 2010-07-01; Ändring införd: SFS 2010:900 i lydelse enligt SFS  I plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna om planläggning av mark och vatten och om byggande finns i plan- och bygglagen (PBL).
Kock jobb utomlands

Detaljerade regler för hur byggnadsverk ska vara utformade finns i Boverkets Byggregler (BBR). I byggreglerna finns krav på utformning, tillgänglighet, brandskydd, säkerhet, energi Plan- och bygglag (2010:900) 11:15 Plan- och bygglagens innehåll Plan- och bygglagen är indelad i sexton kapitel. Första kapitlet innehåller bestämmelser om lagens syfte, innehåll och definitioner. I andra kapitlet samlas lagens bestämmelser om allmänna och enskilda intressen. Nyheter i den nya plan- och bygglagen Från och med den 2 maj 2011 träder en ny plan- och bygglag i kraft. Lagen reglerar bland annat bygglov och samhällets minimikrav på det som byggs.

1 §.
Vad är orange panel

barista kaffe
havets djur leksaker
period använda dubbdäck
vad innebar skattejamkning
varning för vägarbete vad gäller
thomas boivin a short story
electrolux jobb stockholm

Plan- och bygglag 2010:900 Svensk författningssamling

Lagkommentaren behandlar plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.Plan- och bygglag (2010:900) ersätter tidigare plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.- Plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.- Plan- och bygglag (2010:900) Meddelanden. Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg. Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 1 § Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller områdesbestämmelser enligt detta kapitel. Krav på reglering med detaljplan om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014.